Cele mai recente știri

Stare Atmosferică

Urmariți-ne pe

  fb   twitter   linkedin-button1   youtube1

 Grupul Nostru de Facebook

Newsletter

Scopul


Scopul Asociației constǎ, ȋn principal, ȋn promovarea parteneriatului cu comunitǎțile locale, naționale și internaționale, cu alte persoane fizice și juridice, a ideii de implicare și voluntariat ȋn dezvoltarea comunitǎților locale, a asigurǎrii unui mediu sǎnǎtos de viațǎ,  promovarea, sprijinirea, realizarea și coordonarea de activitǎți care sǎ contribuie la dezvoltarea regiunii din punct de vedere economic, social, educațional, cultural, ecologic, turistic etc.

 

Obiectivele


Asociaţia Centrul European de Informare și Dezvoltare” Brǎila are următoarele obiective:

  • Realizarea de centre de informare și documentare pentru comunitate,  indiferent de statutulsocial, vȃrstă, sex, religie, pentru integrarea, informarea și implementarea ȋn sistemele    naționale și internaționale;
  • Realizarea și editarea de cǎrți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, bannere, ghiduri, hǎrți, pagini web, albume foto și alte materiale informative și de promovare;
  • Promovarea și organizarea de manifestǎri, spectacole, simpozioane, expoziții ȋn scopul susținerii  activitǎții Asociației.

 

Read more...