Cele mai recente știri

Stare Atmosferică

Urmariți-ne pe

  fb   twitter   linkedin-button1   youtube1

 Grupul Nostru de Facebook

Newsletter

 Federatia Volum

 

Misiunea si obiectivele

Federaţia VOLUM este o organizaţie neguvenamentală şi nonprofit, înregistrată juridic ca federaţie în decembrie 2010, având rol de asociaţie umbrelă în domeniul voluntariatului, cu reprezentare la nivel naţional.

Membrii Federaţiei VOLUM pot fi organizaţii care lucrează cu voluntari, centre de voluntariat şi/sau centre de resurse pentru voluntariat, instituţii publice descentralizate care lucrează cu voluntari, instituţii de cercetare şi educaţie cu interes şi proiecte în domeniul voluntariatului. Companiile care susţin sau iniţiază proiecte de voluntariat pot fi parteneri ai federaţiei. În prezent Federaţia VOLUM are 45 de membri deplini (33 asociaţii, 9 fundaţii, 1 federaţie)  şi 1 membru asociat (instituţie publică) care acoperă 18 judeţe din ţară şi implică peste 13 000 de voluntari în activităţile lor.

Misiunea Federaţiei VOLUM este facilitarea dialogului  şi acţiunii comune a tuturor factorilor interesaţi de mişcarea de voluntariat în vederea dezvoltării sustenabile a voluntariatului în România.

Viziunea Federaţiei VOLUM este o societate românească în care voluntariatul este o mişcare acceptată, susţinută şi recunoscută pentru contribuţia sa la coeziunea, incluziunea şi solidaritatea socială şi la respectul pentru oameni  şi mediu, pe baza asumării la nivel individual şi instituţional al responsabilităţii sociale manifestate prin voluntariat. Federaţia VOLUM este sprijinită financiar de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Federaţia VOLUM este membru deplin al Centrului European de Voluntariat, iniţiatorul Alinaţei EYV 2011. (www.cev.be)

Obiectivele Federatiei VOLUM sunt:

 • Reprezentarea intereselor organizatiilor din Romania care lucreaza cu voluntari si sprijina dezvoltarea voluntariatului in dialogul cu autoritatile statului in vederea dezvoltarii sustenabille a voluntariatului in Romania;
 • Crearea unui mediul favorabil pentru dezvoltarea voluntariatului in Romania;
 • Dezvoltarea capacitatii organizatiilor care lucreaza cu voluntari si spirjina voluntariatul in vederea cresterii calitatii lucrului cu voluntarii;
 • Cresterea gradului de constientizare a valorii voluntariatului pentru societate si individ si recunoasterea contributiei voluntariatului la dezvoltarea societatii.

Surse de sustinere financiara:

 • Finantări nerambursabile destinate sustinerii crearii federatiei VOLUM;
 • Cotizatii ale membrilor, in cuantumul stabilit de Adunarea Generala de constituire;
 • Servicii de consultanta si instruire bazate pe experienta membrilor;
 • Alte surse de finantare legale si potrivit statutului federatiei VOLUM.

 Structura

Membrii Federatiei VOLUM sunt persoane juridice romane care lucreaza cu voluntari sau sprijina dezvoltarea voluntariatului, care functioneaza cu respectarea legislatiei in vigoare si care adera la statutul si valorile Federatiei VOLUM.

Federatia VOLUM are doua tipuri de membri: membri deplini si membri asociati. Membrii deplini sunt organizatii neguvernamentale fara scop patrimonial care lucreaza cu voluntari sau care sprijina dezvoltarea voluntariatului. Membrii asociati sunt organizatii care lucreaza cu voluntari sau care sprijina dezvoltarea voluntariatului care nu pot sau nu doresc sa devina membri deplini, institutii de invatamant si cercetare cu interes si programe in domeniul voluntariatului si institutii publice descentralizate care lucreaza cu voluntari.

Partenerii Federatiei VOLUM pot fi companii care sustin sau initiaza proiecte de voluntariat, autoritati publice locale, regionale, nationale si internationale cu interes in domeniul voluntariatului, alte entitati cu interes in domeniul voluntariatului care nu doresc sau nu se pot incadra in categoria membrilor deplini sau asociati asa cum sunt acestea definite in prezentul statut.

Organele de conducere ale federatiei sunt Adunarea Generala si Consiliul Director.  Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Federatiei VOLUM format din toti membrii si se reuneste in sedinta ordinara o data pe an. Consiliul Director al Federatiei este ales de catre Adunarea Generala pentru un mandat de 3 ani si este format din 5 membri, Presedintele si Vicepresedintele federatiei. Consiliul Director se reuneste trimestrial si ori de cate ori este necesar.

Membrii Consiliului Director al Federatiei VOLUM alesi prin vot cu ocazia Adunarii Generale din 14-15 iunie 2012 sunt:
- Cristina Damian (Fundatia United Way Romania)
- Elena Petrea (Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei)
- Ina Lolescu (Organizatia Salvati Copiii, Bucuresti)
- Emil Olteanu (Habitat for Humanity Romania, Bucuresti)
- Diana Păiuş (Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, filiala Iasi).

Presedintele Federatiei VOLUM este Cristina Rigman (Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat).

Vicepresedintele Federatiei VOLUM este Diana Certan (Fundatia Noi Orizonturi).

 Contextul constituirii

Voluntariatul este o valoare democratică indiscutabilă, a carei contributie este recunoscuta la nivel european si international ca fiind esentiala atat pentru consolidarea democratiei, cat si pentru cresterea gradului de solidaritate sociala si pentru contribuţia sa la solutionarea unor probleme sociale importante.

In ciuda unor dezvoltari incurajatoare cunoscute de miscarea de voluntariat din Romania iîn ultimii zece ani, numeroase probleme si obstacole afecteaza in continuare eficienta activitatilor din domeniul voluntariatului derulate de numeroase organizatii din Romania. Printre aceste probleme se evidentiaza:

 1. 1.dialogul deficitar cu autoritatilein vederea realizarii si implementarii unei strategii de dezvoltare ai sustinere a voluntariatului la nivel national în Romania;
 2. 2.lipsa unor mecanisme de masurare a contributieila dezvoltarea sociala si solutionarea problemelor comunitatii;
 3. 3.lipsa unor mecanisme de recunoastere a competentelor dobandite prinin vederea valorificarii lor corespunzatoare in sistemul educational si pe piata muncii.

Numeroase tari europene au adoptat strategii pentru dezvoltarea si sustinerea voluntariatului la nivel national, venind in completarea politicilor europene favorabile dezvoltarii voluntariatului. Este momentul ca organizatiile care lucreaza cu voluntarii in Romania sa manifeste maturitate si gandire strategica si sa se organizeze corespunzator in vederea purtarii unui dialog legitim cu autorităţile nationale.

De ce VOLUM?

 • Pentru ca voluntariatul este o valoare democratica indiscutabila, a carei contributie la cresterea gradului de solidaritate sociala si consolidare a democratiei trebuie recunoscuta si sustinuta mai mult in Romania;
 • Pentru ca Romania nu are o strategie natională pentru dezvoltarea voluntariatului;
 • Pentru ca miscarea de voluntariat din Romania are nevoie de un actor puternic care sa isi asume responsabilitatea unor initiative nationale care sa duca la dezvoltarea sustenabila a voluntariatului pe termen lung.

De ce ACUM?

 • Pentru ca miscarea de voluntariat din Romania s-a dezvoltat permanent din 1989 siconsolidarea acestei dezvoltari trebuie continuata;
 • Pentru ca miscarea de voluntariat din Romania trebuie sa-si castige sprijinul si recunoasterea din partea statului prin initierea unui dialog eficient in vederea asumarii de catre stat a unei contributii active la dezvoltarea si sustinerea voluntariatului;

 Initiatori

VOLUM este o initiativa Pro Vobis - Centrul National de Resurse pentru Voluntariat. provobis

Pro Vobis actioneaza de peste 10 ani pentru promovarea voluntariatul in Romania ca resursa viabila si de neinlocuit in solutionarea problemelor cu care se confrunta societatea romaneasca si pentru dezvoltarea voluntariatul prin activitati de instruire, consultanta, cercetare si facilitarea colaborarii tuturor factorilor interesati – organizatii si institutii care lucreaza cu voluntari, centrele locale de voluntariat, voluntari, autoritati locale si nationale, mass-media, companii si institutii de educatie sau cercetare interesate.

Initiativa de constituire a federatiei VOLUM a fost derulata in cadrul proiectului “Volum pentru dezvoltarea voluntariatului in Romania” – un proiect al Pro Vobis finantat de Guvernele Islandei, Principatului Lichtenstein si Norvegiei prin mecanismul Financiar al Spatiului Economic European si respectiv de catre Fundatia C.S. Mott. Proiectul s-a derulat in perioada decembrie 2009 – decembrie 2010 si si-a propus cresterea capacitatii de dialog eficient a actorilor miscarii de voluntariat din Romania cu autoritatile publice prin reunirea organizatiilor, institutiilor, companiilor si altor factori interesati de dezvoltarea miscarii de voluntariat din Romania in federatia VOLUM – o structura de tip asociatie umbrela cu functie de reprezentare la nivel national care sa actioneze, in baza legitimitatii conferite de membrii sai, ca partener de dialog al autoritatilor nationale in toate aspectele referitoare la problematica voluntariatului in Romania.

 Finantatorii Federatiei Volum

Federatia VOLUM este sprijinita financiar de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe www.ceetrust.org.


trust

 

Share